royal1688ลูกโซ่แห่งความสุข

royal1688ลูกโซ่แห่งความสุข

royal1688ลูกโซ่แห่งความสุข

การเยียวยาใจด้วยการเข้าคาสิโน royal1688 ถ้าหากอารมณ์ที่หมักหมมนั้นเป็นความโกรธ&เกลียดและพยาบาท วิธีหนึ่งที่ช่วยเปลื้องอารมณ์เหล่านี้ไปจากใจอย่างได้ผลมากนั้นคือ การให้อภัยหรือดียิ่งกว่านั้นคือการแผ่เมตตาให้เขาครับ ให้อภัยคือไม่ถือโทษไม่โกรธเคืองในเรื่องที่ผ่านๆมา ส่วนแผ่เมตตานั้นหมายถึงการตั้งจิตปรารถนาดีให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปครับ และการให้อภัยคนที่ทำร้ายเรานั้นเป็นเรื่องยากมากใช่ไหมครับ เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ฝั่งใจผูกใจเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกต่างๆ หรือการเดิมพันคาสิโน royal1688 casino ก็ตามเถอะ แต่การที่จะมีชีวิตอย่างผาสุกตราบใดที่ยังมีความโกรธเกลียดสั่งสมในจิตใจนั้น กลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าครับ เราถึงต้องปล่อยมันผ่านไปให้ได้ ในใจของทุกคนนั้นย่อมมีบาดแผลจากความโกรธเกลียดกันทั้งนั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมียาสามัญประจำใจขนานนี้ไว้เยียวยาอยู่เสมอๆครับ อยู่วิเวกเป็นครั้งคราวครับเพื่อให้เราดีขึ้น และอาหารถ้ากินมากๆก็มีสารพิษสะสมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้การขับสารพิษเป็นไปได้ยากด้วย เพราะร่างกายต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการย่อยเป็นหลักนั้นเอง ดังนั้นเวลาจะขับสารพิษออกไปจากร่างกายเรา จึงจำควรงดอาหารเป็นครั้งคราวเช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้นการเสพข่าวสารหรือแสงสี และการพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลานั้น มันก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นลงไม่หยุดหย่อนเช่นกัน อารมณ์เหล่านี้แม้จะดับไปในเวลาไม่นานนัก แต่มันก็มักทิ้งตะกอนอารมณ์ไว้ในใจเราเสมอ ซึ่งหากสะสมมากพอก็จะทำให้เราเกิดอารมณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น อย่างพวกคนที่หัวเสียหรือเครียดบ่อยๆ นานๆไปก็จะหัวเสียและเครียดได้ง่ายขึ้นแม้กับเรื่องเล็กๆน้อย ๆก็ตามครับ ดังนั้นจึงควรมีบางช่วงที่เราปลีกตัวหลีกเร้นบางครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>